Saadud toetused

Ihamaru külamaja hoonet kasutab Ihamarulased MTÜ ja maja ehitus ning meie eesmärkidele sobivaks ehitamine on kulukas.
Siinkohal märgime ära meid sel tööl aidanuid ja toetanuid.

2022 aastal soojustasime Ihamaru külakeskuse otsaruumi seinad ja teostasime välisfassaadi korrastuse
Selleks saime toetust ka kohaliku omaalgatuse programmist 2021 aasta kevadjaotusest. Projekti suurus oli 4193 EUR, mida rahastati 3773,70 ulatuses.

2021 aastal katsime Ihamaru külakeskuse põranda täies ulatuses epokattega.
Selleks saime toetust ka kohaliku omaalgatuse programmist 2020 aasta kevadjaotusest. Toetuse suurus oli 4000 EUR.

2020 aastal ehitasime Ihamaru külakeskuse renoveerimise käigus välja uued tualettruumid.
Selleks saime toetust ka kohaliku omaalgatuse programmist 2019 aasta sügisjaotusest. Toetuse suurus oli 2000 EUR.

2020 aasta juunis paigaldasime Ihamaru külamaja küttesüsteemi. Seda oli võimalik teha LEADER meetme toel.
Nüüd on maja soe.

2018 aastal soetas Ihamarulased MTÜ helitehnikakomplekti, milles on
järgnevad seadmed:
aktiivkõlarid Alto TS 315 (2x2kW)
aktiiv bassikõlar the box TA18 (1kW)
mikserpult Yamaha MG16XU koos kastiga
mikrofonikomplekt the t.bone MB 85 Beta Set
raadiomikrofon the t.bone free solo HT
vajalikud ühendus- ning toitejuhtmed ja statiivid
Helitehnikat kasutatakse Ihamaru ja Karaski külas toimuvatel üritustel
ning vajadusel renditakse ka välja. Info aivar@ihamaru.eu
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest 1900 EUR-ga.