Külamaja

Ihamaru külakeskus on mõõduka saali ning toreda köögitoaga kooskäimiskoht.
Tegu on ajaloolise aurujõul töötanud meiereiga, millel on pikk ja piirkonnale väga oluline ajalugu. Kõlleste kandi põllumehed plaanisid piimaühingu asutamist 1920 aastatel, kuid asutamiseni jõuti 1925 aasta 03 juulil, mil asutati Kõlleste – Kioma Piimaühing. Algul tegutseti rendiruumides, kuid juba 1928 aasta 02 oktoobrist hakati tegutsema omas kividest ehitatud vabrikuhoones. Kolhoosiajal ja veidi peale seda tegutses siin puu­töökoda.
Nüüd on maja Kanepi valla valduses ja antud kasutamiseks Ihamaru ja Karaski külade kogukonnamajaks. PRIA abiga oleme saanud majale uue kivi-katuse ning nurgatoa. Toetuse leidis ka maaküttekatla paigaldus ning renoveeritud on maja otsaruum  ja uuendatud fassaad.
Aeg-ajalt leiab siin aset kontserte ning pidusid. Uute filmide linastumisel leiavad need näitamist ka meie kinolinal, milleks on üks maakivisein võõbatud. Kogukonnaliikmeil ning teistel huvitatuil on võimalus kasutada ruume  perekondlikke sündmuste läbiviimiseks.